Osobowość - geny czy wychowanie?

W sprzyjających warunkach nasza osobowość ma szansę na harmonijny, zrównoważony rozwój, zachowując elastyczność i zgodność z normami społecznymi. Oczywiście nie mniej istotne są cechy temperamentne jednostki. Niektóre z nich można obserwować niemal od narodzin i dlatego właściwym byłoby traktowanie ich jako rodzaju "skłonności" istotnej dla rozwoju osobowości.

Na cechy wrodzone nakłada się natomiast wpływ interpersonalny i społeczny, istotny od pierwszego dnia życia dziecka, którego roli bezwzględnie nie należy umniejszać. To czy otrzymamy akceptację, miłość i opiekę, bezpieczeństwo oraz zdrowe zasady i normy, a także adekwatną do wieku autonomię i czas na zabawę, a także między innymi to czy nasze kontakty rówieśnicze będą przebiegały w sposób zdrowy, może znacząco nasilać lub osłabiać cechy wrodzone będące zrębem osobowości.

Nie każdy ma szczęście dorastać w sprzyjających warunkach rodzinnych i rówieśniczych. Wiele osób narażonych jest na negatywny wpływ środowiska. To z kolei sprzyjać może rozwojowi zaburzeń osobowości lub też rysu zaburzeń osobowości (problemy o znacznie mniejszym nasileniu, z niepełnym obrazem zaburzenia).

Osobowość to najprościej rzecz ujmując, zupełnie niepowtarzalny i indywidualny dla każdego człowieka zbiór cech i sposobów doświadczania wewnętrznego (emocji, myśli, przekonań, doznań) oraz schematów zachowań.

Czym więc jest zaburzenie osobowości?

Kiedy ten stały zbiór cech, doświadczania emocji i wzorców zachowań:

 • powoduje, że osoba cierpi
 • sprawia, że dany człowiek źle funkcjonuje w relacjach, zawodowo/szkolnie i w innych ważnych obszarach życia
 • nie jest zharmonizowany z oczekiwaniami społecznymi (w danej kulturze)
 • jest sztywny i nie uelastycznia się praktycznie nigdy (nawet gdy jednoznacznie wymaga tego sytuacja społeczna czy potrzeby danej jednostki)
 • utrzymuje się "od zawsze" (pewne cechy były widoczne już na etapie dzieciństwa lub wczesnej młodości)
 • i jednocześnie nie jest to wynikiem innego zaburzenia lub działania substancji odurzających mówimy o zaburzeniu osobowości.

Psychoterapia zaburzeń osobowości online

Istnieje kilka podejść terapeutycznych zajmujących się pomocą w tym zakresie. Te które proponujemy w naszej pracowni online to terapia CBT oraz elementy Terapii Schematu (to także terapia w paradygmacie CBT).

Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń osobowości trwa dłużej od interwencji dotyczących innych trudności. Wymaga od terapeuty i pacjenta działań w wielu obszarach oraz empatycznej, autentycznej relacji terapeutycznej. Opiera się na wnikliwej diagnozie, interwencjach poznawczych, a przede wszystkim dużej ilości technik doświadczeniowych pozwalających na emocjonalne przetwarzanie.

Terapia Schematu poszerza oraz ubogaca techniki tradycyjnie stosowane w terapii CBT. Wprowadza do terapii dużą ilość pracy u źródeł problemów osobowościowych bijących z dzieciństwa, a także szeroki wachlarz doświadczania wyobrażeniowego, odgrywania ról, dyskusji z elementami naszej osobowości (schematami, trybami).

Efektem jest wielowymiarowa zmiana zarówno na gruncie przekonań jak również doświadczania wewnętrznego i zachowań.

Zaburzenie osobowości borderline i nie tylko

Poniżej przedstawiono rozumienie poszczególnych zaburzeń osobowości w kontekście poznawczo-behawioralnym uwzględniając, to jak osoba z danym zaburzeniem widzi siebie, jaki ma obraz innych ludzi, jakie żywi przekonania i jakie strategie zachowania często wybiera/powtarza oraz jakich nie podejmuje lub sięga po nie rzadko.

Profile poznawcze zaburzeń osobowości Beck, A.T. (red.), Davis, D.D. (red.), Freeman, A. (red.). (2016). Terapia Poznawcza Zaburzeń Osobowości. Kraków; Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zaburzenie osobowości

Obraz siebie

Obraz innych ludzi

Najważniejsze przekonania (stawiane sobie nakazy, zakazy i warunki)

Zachowania nadmiernie rozwinięte

Zachowania słabo rozwinięte

Unikowe

Gorsza

Wrażliwa na umniejszenie i napięcie emocjonalne

Krytyczni Deprecjonujący

Lepsi

"Nie mam przyjaciół, więc nie da się mnie lubić"

"Jeśli ludzie mnie poznają, to mnie odrzucą lub upokorzą"

"Uważaj"

"Nie wyglądaj dziwnie"

"Nie rzucaj się w oczy"

Przewiduje i unika sytuacji w których może zwrócić na siebie uwagę lub poczuć dyskomfort

Tłumi emocje

Jest bierna

Unika i ucieka

Rozpamiętuje i pragnie relacji z innymi

Podejmowanie ryzyka w kontekście społecznym

Upominanie się o swoje prawa

Niezobowiązujące interakcje społeczne

Ekspresja emocji

Zależne

Ogromnie zaspokojonych potrzeb

Słaba

Wrażliwa, niekompetentna bez wsparcia

Wrażliwa na doświadczenie opuszczenia

Wyidealizowany

Opiekuńczy

Dają wsparcie

Kompetentni

"Jeśli nie mam się na kim oprzeć, jestem zgubiona"

"Jeśli mam wokół siebie ludzi, to jestem bezpieczna i szczęśliwa"

"Zrób wszystko, aby utrzymać relacje"

"Nie ryzykuj samodzielności"

Mocno przywiązuje się do ludzi

Szuka pomocy

Kurczowo trzyma się bliskich

Tłumi siebie

Oddaje decyzji innym

Polega na innych

Starasz się zadowalać otoczenie

Zdrowe oddzielenie od innych

Wyrażenie siebie

Rozwijanie umiejętności zainteresowań

Poleganie na sobie

Bierno-agresywne

Samowystarczalna

Podatna na manipulacje

Natrętni

Roszczeniowi

Dominujący

Apodyktyczni

Jeśli zrezygnują z wolności wyboru, to przegram sprawę

Podaj im dłoń, a wezmę całą rękę

Zgódź się, a potem rób co chcesz bronić swego, nie poddawaj się

Pośrednia kontrola

Bierny opór. Pozorna uległość

Obchodzi zasady i oczekiwania

Asertywność

Współpraca

Negocjowanie

Akceptacja granic

Obsesyjno - kompulsywne

OdpowiedzialnaWymagająca

Wrażliwa na błędy

Beztroscy. Niekompetentni

Pobłażają sobie

Nieodpowiedzialni

Jeśli nie będę mieć wszystkiego pod kontrolą, to się rozpadnie

Ludzie powinni skutecznie działać i bardziej się starać

Wszystko jest zawsze na mojej głowie

Muszę przejąć kontrolę

Sumienna i drobiazgowa

Robi wszystko "jak trzeba"

Zauważa i każe niedociągnięcia Przestrzega zasad

Dyktuj powinności

Poskromia impulsy

Spontaniczność

Żartobliwość

Twórcze poszukiwania Rozumienie rozsądnych standardów i wyjątków

Paranoiczne

Samotniczką Narażone na grabiesz

Prawa

Szlachetna. Inteligetna

Oszukują

Złośliwi

Dominują

Mają złe zamiary

Ludzie mnie wykorzystają, jeśli tylko im na to pozwolę

Jeśli zachowam czujność to zdołam się obronić

Nie wolno nikomu ufać

Zawsze trzeba bronić swego

Podejrzliwość

Czujność

Chowa się jest skryta

Kontrakt

Zaufanie

Odprężenie

Akceptacja

Otwartość

Schizotypowe

Samotniczka

Narażona na atak obcych sił

Inna

Kontakt z siłami nadprzyrodzonymi

Nieżyczliwi

Wrodzy

Jeśli będę inna wzbudzę podziw i ludzie zostawił mnie w spokoju

Jeśli użyje swoich mocy, obce siły mnie ochronią

Bądź niezwykła

Trzymaj się z dala od ludzi

Chroń swój dar

Nie pozwalaj ludziom zanadto się zbliżyć

Wkłada maskę Trzyma się na dystans

Stara się niekonwencjonalnie wyglądać

Ma magiczne narzędzia i talizmany

Budowanie bliskich relacji

Działanie w społeczności

Przestrzeganie konwencji społecznych

Schizoidalne

Samotniczka

Dziwaczka Odmieniec

Samowystarczalna

Inna

Wrażliwa na presję społeczną

Roszczeniowi

Nieżyczliwi

Wrodzy

Jeśli się otworzę, to ludzie zobaczą, że jestem dziwna. Będą mi dokuczać albo mnie odrzucą

Nie lubię towarzystwa, więc nie ma sensu utrzymywać z nikim kontaktów

Unikaj kontaktu z ludźmi

Uwolni się od nich

Niech sobie robią, co chcą, beze mnie

Izoluje się fizycznie

Nie reaguje

Spędzać czas samotnie

Tłumi emocje

Oderwana

Tolerowanie bliskości społecznej

Niezobowiązujące kontakty towarzysko-społeczne

Ekspresja wyrazu

Ryzyko emocjonalne w niegroźnych sytuacja

Antyspołeczna

Silna

Inteligentny

Autonomiczną

Niezniszczalna

Słabi

Głupi

Podatni na wykorzystanie

Spętani przepisami

Idioci przestrzegający zasad

Praca to głupota, jeśli możesz wykorzystać system

Jeśli tego nie zrobię (np. nie będę sprzedawać narkotyków), to i tak zrobią to inni

Nie ma co się przejmować że kogoś skrzywdzę

Wykorzystaj okazję

Zabaw się i weź to, na co masz ochotę

Manipuluje

Oszukuje

Oportunistyczne

Drapieżne. Szuka mocnych wrażeń

Odpowiedzialność

Empatia

Przestrzeganie zasad

Tłumienie zachowań

Narcystyczne

Wyjątkowa

Lepsza

Zasługuje na specjalne przywileje

Majestatyczna

Wrażliwe na utrata statusu

Gorsi

Wielbiciele

Chcieliby być na moim miejscu

Mało ważni

Nie warci czasu i uwagi

Jestem wyjątkowa, więc należy mi się wyjątkowe traktowanie

Gdy ktoś narzuca mi wyzwanie, muszę udowodnić że jestem lepsza

Określone atrybut y dowodzą mojej wyższości

Zawsze domagaj się tego, co najlepsze

Nie pozwól się wyprzedzić

Dbaj o wizerunek

Rywalizuje

Przechwala się

Wykorzystuje

Manipuluje dla zdobycia władzy i statusu

Wyolbrzymia własną wielkość

Atakuje konkurentów

Dręczy słabszych

Wykracza poza przyjęte zasady i granice

Dzielenie uwagi

Okazywanie empatii i względów

Tłumienie w sobie potrzeby przechwalania, rywalizowania czy dominowania

Przestrzeganie zasady wzajemności

Histrioniczne

Efektowana

Zadbana

Niekompetentna

Wrażliwa na doświadczenie zaniedbania

Potrzebująca uwagi i aprobaty

Bezwartościowa

Można ich uwieść

Chłonni wielbiciele

Łatwo nimi manipulować

"Jeśli nie wzbudzę podziwu, otoczenia, to chyba oszaleję"

"Jeśli będą zachowywać się uwodzicielsko, to mnie zauważą"

"Korzystaj ze swojego uroku"

"Wyrażaj uczucia"

"Zmuszaj otoczenie do zaspokajania swoich potrzeb"

Wyolbrzymia emocje

Eksponuje własną seksualnością

Skarży się na dolegliwości somatycznych

Reaguje impulsywnie

Ta teatralne napady złości

Popisuje się, aby zwrócić na siebie uwagę

Refleksja

Kontrola impulsów

Tolerowanie przykrych emocji

Przestrzeganie zasady wzajemności

Dyskrecja seksualna

Depresyjne

Na zawsze bezwartościowa

Wrażliwe na doświadczenie straty i bezsensu życia

Niekompetentna

Nie zmienię się Żałosna

Głupi

Żyją w ułudzie

Egoistyczni

Gorsi ode mnie

"Nadzieja tylko na razie mnie na dalsze rozczarowania"

"Skoro inni są niekompetentni, to ja w porównaniu z nimi nie jestem wcale najgorsza"

"Nie oczekuj zbyt wiele, to się nie rozczarujesz"

"Nie ma po co"

Ocenia krytycznie

Narzeka

Unika

Zamartwia się

Rozpamiętuje

Prokrastynuje Bierne poddanie

Dostrzeganie zalet i pozytywnych emocji

Poprawa negatywnych nastrojów

Patrzenie na przyszłość z optymizmem

Borderline

Niedoskonała

Wrażliwa na doświadczenie przemocy, zdrady i zaniedbania

Niegodziwa

Nie znająca samej siebie

Słaba i przytłoczona

Nie potrafiąca sobie pomóc

Życzliwi i opiekuńczy, ale nie można im ufać

Są silni i opiekuńczy, ale mogą zmienić front

Mogą mnie wykorzystać zranić lub opuścić

"W pojedynkę sobie nie poradzę"

"Jeśli komuś zaufam, to zostanę wykorzystana lub porzucona"

"Jeśli moje uczucia zostaną zignorowane lub z lekceważona, to stracę panowanie nad sobą"

"Domagaj się zaspokojenia potrzeb"

"Nie bądź dłużna"

"Szukaj natychmiastowej ulgi"

Podporządkowuje własne potrzeby

Na przemian tłumi emocje i dramatycznie protestuje

Mści się na innych

Zmniejsza napięcie poprzez zachowanie nierozważny i autodestrukcyjne

Zaufanie w relacjach przywiązania

Komunikowanie własnych potrzeb i wyznaczenie granic

Modulowanie złości

Tolerowanie przykrych emocji

Kontrola impulsów

Literatura

 • Beck, A.T. (red.), Davis, D.D. (red.), Freeman, A. (red.). (2016). Terapia Poznawcza Zaburzeń Osobowości. Kraków; Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • J.E.Young, J.E., Klosko, J.S. (2012). Program zmiany sposobu życia. Uwalnianie się z pułapek psychologicznych. Warszawa; Wydawnictwo Zielone Drzewo.
 • J.E.Young, J.E., Klosko, J.S., Weishaar, M.E(2014). Terapia Schematów. Przewodnik Praktyka. Sopot; Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
 • Van Genderen, H., Arntz, A. (2016). Terapia schematów w zaburzeniu osobowości typu borderline. Sopot; Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
 • American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). American Psychiatric Pub.
 • Morrison, J. (2016). DSM 5- bez tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicysty. Tłum Robert Andruszko. Kraków; Wydawnictwo UJ.

Napisz do nas

Formularz kontaktowy