Relacja we współczesnym świecie

W dzisiejszych czasach mamy wiele różnorodnych form relacji z drugą osobą. Możemy mówić o parach heteroseksualnych i homoseksualnych. Spotykamy ludzi będących w kohabitacji oraz w małżeństwie. Coraz częściej dochodzi też do rozwodów i układania sobie życia na nowo z innym partnerem/partnerką. Tworzymy wtedy rodziny patchworkowe.

Bogdan Wojciszke przedstawia koncepcję miłości, w której za najistotniejsze uznaje: intymność, namiętność oraz zaangażowanie w utrzymanie związku.

Intymność - to relacja dwojga osób opierająca się przede wszystkim na wspólnym dbaniu o siebie, relacji opartej na szacunku, wzajemnym zrozumieniu i wsparciu.

Namiętność - to pobudzenie fizjologiczne. Pragnienie bliskości fizycznej z drugą osobą identyfikowane np. jako przypływ energii, uczucie podniecenia, przyspieszone bicie serca itp.

Zaangażowanie - są to myśli, decyzje, zachowania i uczucia. To chęć trwania w związku, pomimo różnych przeszkód, kryzysów i kłopotów, które występują w trakcie jego trwania.

Fazy związku miłosnego

Dodatkowo autor książki wymienił pięć faz rozwoju związku miłosnego.

  1. Zakochanie - trwa dość krótko, jest to zauroczenie, fascynacja drugą osobą. W tej fazie pojawia się namiętność.
  2. Romantyczne początki - w momencie, kiedy zakochanie jest odwzajemnione, przechodzimy w drugą fazę. Jest to stosunkowo krótka faza, skupiająca się szczególnie na namiętności. W późniejszym jej etapie pojawia się zaangażowanie, co skutkuje utrwaleniem związku.
  3. Związek kompletny - w tej fazie mamy wybuch emocji. Pojawiają się wszystkie składniki: namiętność, intymność i zaangażowanie. Faza ta, mimo spadku namiętności, daje parze najwięcej zadowolenia z związku.
  4. Związek przyjacielski - mówi się, że jest najdłuższą fazą związku miłosnego. W tej fazie wygasa namiętność. Natomiast warto dbać o intymność i zaangażowanie.
  5. Związek pusty i jego rozpad - kiedy nie potrafimy podtrzymać intymności, związek staje się pusty, nic go nie scala i tym samym oddala to parę od siebie. Na tym etapie często brakuje także zaangażowania, co demotywuje do walki o relację.

Kryzys w związku

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w każdym związku, niezależnie od jego fazy, zdarzają się kryzysy. Można uznać, że kryzysy są wpisane w relacje i bez nich związek nie rozwijałby się. Kluczowe dla trwałości związku nie jest więc to, czy dochodzi do kryzysu, a to, jak przez trudności przechodzimy.

Terapia par online

W sytuacjach, kiedy kryzys trwa zbyt długo i jest czynnikiem oddalającym parę, warto rozważyć terapię par. Taka terapia pomoże wskazać błędne koła i dysfunkcyjne schematy, w których się poruszamy, niszcząc jednocześnie relację. Uczy też zaangażowania i pomaga w odszukaniu na nowo intymności. Dodatkowo kładzie nacisk na zrozumienie, że nie sama kłótnia jest zła, a jej forma. Na sesjach para uczy się, jak mądrze się kłócić oraz dbać o komunikację w związku.

Literatura

  • Wojciszke, B. (2005). Psychologia miłości. Gdańsk; Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  • Dattilio, F.M. Terapia poznawczo - behawioralna par i rodzin. Kraków; Wydawnictwo UJ.

Napisz do nas

Formularz kontaktowy